آلودگی بنزین در تهران رد شد

بعد از آنکه هفته گذشته اخباری مبنی بر وجود سه برابری گوگرد در بنزین تهران منتشر شد،‌ حالا سازمان ملی استاندارد با رد این ادعا، ‌کیفیت بنزین تهران را تایید کرده و گوگرد موجود در آن را در حد مجاز می‌داند.

کیفیت پایین بنزین و آسیب به کاتالیست خودرو

تنها یک بار سوخت‌گیری با سوخت غیر‌استاندارد، باعث تخریب یا کاهش بازدهی شدید کاتالیست ‌می‌شود

[…]

با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.