الزامات رونق تولید؛در سایه تشدید تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران

مهمترین راهکار در برابر تحریم­ های دشمن، رونق تولید در کشور است. اگر تولید در عرصه­ های مختلف در کشور رونق و افزایش یابد و از اتکاء به خام فروشی نفت رهایی یابیم به طور قطع و یقین هیچ­کدام از تحریم ­های دشمن بر نظام جمهوری اسلامی اثری نخواهد گذاشت.

آیا واقعا بنزین در ایران ارزان است؟

قیمت سوخت و به طور خاص بنزین در سر تا سر جهان با هم متفاوت است. طبق آمار ایران بعد از ونزوئلا ارزان ترین بنزین را دارد. با این وجود مردم ایران باید از قیمت سوخت راضی باشند، اما چرا اینطور نیست؟ برای اینکه به جواب این پرسش برسیم ابتدا باید پرسش دیگری را جواب دهیم: […]

در روز جاری ظرفیت ناوگان سوخترسانی یونش تکمیل شده است . در صورت ثبت سفارش ،درخواست شما در اولین ساعت کاری روز بعد رسیدگی می شود.توصیه می کنیم در ساعات ابتدایی روز و زمان هایی که در محل کار یا منزل متوقف هستید سوخت مورد نیاز خودتان را سفارش دهید تا در ساعات شلوغی با ترافیک عملیاتی مواجه نشوید.