نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

همه چیز درباره خودروی آب‌سوز

اختراع ماشینی که از آب به‌عنوان سوخت استفاده کند، موضوع جدیدی نیست و تاکنون افراد بسیاری در سرتاسر جهان مدعی ساخت چنین خودرویی شده‌اند. ادامهٔ «همه چیز درباره خودروی آب‌سوز»