همه چیز درباره خودروی آب‌سوز

اختراع ماشینی که از آب به‌عنوان سوخت استفاده کند، موضوع جدیدی نیست و تاکنون افراد بسیاری در سرتاسر جهان مدعی ساخت چنین خودرویی شده‌اند. […]

با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.