مسئله لست مایل دلیوری (Last Mile Delivery)در صنعت بنزین

در زنجیره تامین بنزین و فرآورده های نفتی ، ۲ مرحله‌ی مهم وجود دارد که یکی از آنها فرست مایل دلیوری نام دارد و دیگری با نام لست مایل دلیوری شناخته می‌شود.

هوش مصنوعی در لجستیک فرآورده های نفتی

با رشد فرآیند دیجیتالی شدن کسب و کارها ، شرکت های بیشتری از هوش مصنوعی با هدف افزایش بهره وری منابع از طریق کاهش زمان و کاهش هزینه های زنجیره تامین استفاده می کنند

استارتاپ های انرژی چگونه شکل میگیرند؟

سخنان امید بخش وزیر محترم نفت در حوزه کسب و کار های استارتاپی ، با توجه به اینکه ایشان از با سابقه ترین افراد در حوزه انرژی درکشور ما محسوب میشود را میتوان مطلع الفجر انقلاب فناوری و نوآوری انرژی در ایران دانست.ایشان با انتخاب به جا و شایسته یکی از افراد حرفه ای در حوزه پژوهش و فناوری به معاونت خود در این امور کیاست خود را نشان داده بود و اینبار با رو کردن برگ جدیدی در بازار انرژی سعی در تبدیل تهدید ها به فرصت ها دارد.

آیا مکمل های سوخت یا اکتان بوستر بنزین واقعا کار می کنند؟

مکمل های سوخت  یا  افزاینده های اکتان بنزین(بوستر) استاندارد موجود در بازار قطعا می توانند اکتان بنزین را به منظور بهسوزی افزایش دهند ولی  اینکه تا چه اندازه میتواند عدداکتان(RON: Research Octane Number) را بالا برند،از محصولی به محصول دیگر تغییر می کند، تقویت کننده های اکتان با کیفیت بالا می توانند اعداد اکتان شگفت انگیزی را ادعا[…]