نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کیفیت پایین بنزین و آسیب به کاتالیست خودرو

تنها یک بار سوخت‌گیری با سوخت غیر‌استاندارد، باعث تخریب یا کاهش بازدهی شدید کاتالیست ‌می‌شود

اگر کاتالیست بر اثر سوخت خراب شود، مقصر تامین‌کننده سوخت است نه مالک خودرو.

کاتالیست (catalytic converter) قطعه بسیار حساس و مهمی است که با نصب روی مسیر دود خروجی، اثر خودروهای سواری روی آلودگی هوا را کاهش می‌دهد. وظیفه اصلی کاتالیست حذف گازهای منواکسید کربن، هیدروکربن‌های نسوخته و اکسیدهای ازت است. کاتالیست در خودروهای سواری به‌عنوان یک مبدل عمل می‌کند و گاز منواکسید کربن را به دی‌اکسیدکربن و اکسیدهای ازت را به نیتروژن تبدیل می‌کند. این قطعه در ایران در همه خودروهای دارای استاندارد یورو۲ به بعد نصب شده است. کاتالیست به شدت به کیفیت سوخت حساسیت دارد و وجود گوگرد در بنزین سبب از بین رفتن این قطعه می‌شود. تنها یک‌بار سوخت‌گیری با سوخت غیراستاندارد ممکن است باعث خراب شدن یا کاهش بازدهی شدید کاتالیست ‌شود.

افزایش گوگرد بنزین به بیش از حد مجاز باعث ایجاد یک ترکیب اسیدی و مسموم شدن کاتالیست می‌شود. در نتیجه این شرایط عملکرد کاتالیست افت می‌کند.

در صورت از بین رفتن کاتالیست، مالک خودرو حتما در معاینه فنی با مشکل مواجه خواهد شد، با توجه به قوانین جدیدی که به‌درستی وضع شده خودروهایی که معاینه فنی ندارند هر ۲۴ ساعت یک بار، ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شوند؛ بنابراین این قانون شهروندان را مجاب می‌کند که حتما برای دریافت برگه معاینه فنی اقدام کنند و اگر در جریانمعاینه فنی مشخص شود که کاتالیست خراب است، مالک خودرو موظف به تعویض آن می‌شود که قیمت یک کاتالیست از ۶۰۰ هزار تومان تا چند میلیون تومان است.

 

دیدگاهتان را بنویسید