نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

واکنش به موضوع آلودگی بنزین تهران

به گزارش رکنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با انتشار گزارشی مبسوط و ارائه نمودار‌هایی که اعلام کرده بود نتیجه آزمایش‌های اخیر این شرکت بر نمونه‌های بنزین و گازوئیل توزیع شده در تهران است، گزارش داد که کیفیت بنزین و گازوئیل توزیع شده در کلانشهر تهران در برخی پارامتر‌های مهم مثل میزان گوگرد، کیفیت مطلوبی نیست.

بر اساس گزارش این شرکت که در گزارشی خبری با عنوان “افت نظارت وزارت نفت بر کیفیت سوخت/ غلظت گوگرد بنزین در تهران ۳ برابر حد مجاز است”، در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، میانگین گوگرد سوخت بنزین در فصل بهار و تابستان به ترتیب ۱۹۰ و ۱۶۶ بخش‌بر میلیون بوده که از حد مجاز یورو ۴ فراتر بوده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به انتشار این گزارش، توضیحاتی را در ۴ بخش به خبرگزاری ها ارسال کرده که متن این توضیحات بدین شرح است:

“۱. با توجه به این که نتایج آزمایشات اخیر اندازه‌گیری گوگرد بنزین در انبار‌های نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت کلانشهر تهران نشان می‌دهد که شاخص گوگرد بنزین یورو ۴ توزیعی در کلانشهر تهران در محدوده مجاز و کمتر از ppm۵۰ (قسمت درمیلیون) بوده است، بدینوسیله به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند خبر بالابودن میزان گوگرد بنزین توزیعی در سطح شهر تهران تا سه برابر حد مجاز تکذیب می‌گردد؛ لازم به ذکر است نتایج و مستندات این آزمایشات به صورت کامل برای مراجع ذیربط از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده است.

۲. روش نمونه‌گیری و آزمون سوخت و جزئیات مرتبط با این فرآیند در انبار‌های نفت وجایگاه‌های عرضه سوخت، کاملا تخصصی وصرفادرصلاحیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وسازمان ملی استانداردایران است و تنها مراجع رسمی وقانونی ارزیابی وانطباق کیفیت سوخت با استاندارد‌های ذیربط سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست بوده وهر گونه اظهارنظر رسمی در این باره از سوی دیگر سازمان‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

۳. واحد‌های مهندسی فرآورده‌های مناطق عملیاتی وستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بصورت روزانه نمونه سوخت ذخیره شده درانبار‌های نفت را قبل از توزیع به جایگاه‌های عرضه سوخت مورد نمونه گیری، آزمایش کیفیت، نظارت وپایش مستمر قرار می‌دهد وعلاوه بر آن با اعزام کارشناسان حرفه‌ای کنترل کیفیت به تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت کشور به تعداد ۴ بار در هر ماه، کیفیت سوخت خروجی از نازل‌های عرضه در جایگاه‌ها را نیز مورد آزمایش و پایش قرار می‌دهد.

۴. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمادگی دارد تا با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد وسازمان حفاظت محیط زیست، سوخت جایگاه‌های موردنظر درسطح شهرتهران را، مطابق با روش‌های استاندارد نمونه‌گیری ومورد آزمایش قراردهد

دیدگاهتان را بنویسید