چرا کارت سوخت به کارت‌بانکی متصل نشد؟

اتصال کارت سوخت به کارت‌بانکی که یکی از وعده‌های دولت الکترونیک بود و میلیاردها تومان صرفه‌جویی را در پی داشت، اما بعد از منتفی شدن بنزین دونرخی، اجرای آن منتفی شد.

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد

قیمت بنزین سهمیه بندی شده همان نرخ های فعلی (۱۰۰۰ تومان) اعلام شده است و قیمت بنزین آزاد نیز براساس نرخ های فوب خلیج فارس در حدود ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر ظرفیت سرویس های ما در روز جاری تکمیل شده است . در صورت ثبت سفارش ،درخواست شما در اولین ساعت کاری روز بعد رسیدگی میشود.توصیه میکنیم در ساعات ابتدایی روز و زمان هایی که در محل کار یا منزل متوقف هستید سوخت مورد نیاز را به ما سفارش دهید تا در ساعات شلوغی با ترافیک عملیاتی مواجه نشوید.