مصرف خودروهای داخلی بالاست !

مـدیر عـامل شرکت بهینـه‌سازی مصرف سوخت نسبت به مصرف بالای بنزین خودرو‌های داخلی هشدار داده و می‌گوید: ضرورت دارد صنعت خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودرو‌ها و مصرف خارج از استاندارد جهانی، اقدام لازم را انجام دهند.

با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.