به هواپیماهای ایران در فرودگاه‌های خارجی، بنزین نمی‌دهند

معاون سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید برخی فرودگاه‌های بین‌المللی به هواپیماهای این کشور سوخت نمی‌دهند.

هوش مصنوعی راهکار توزیع هدفمند سوخت

دسترسی آسان به منابع انرژی پیشران بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است . بنزین به عنوان مهمترین فرآورده عمومی که مستقیما با زندگی و معاش مردم در ارتباط است همواره محل بحث و جدل های بسیاری در خصوص قیمت گذاری بوده است