طرح کارت سوخت بنزین برای رصد مصرف مردم است

دولت در صدد است با طرح کارت سوخت با رصد مصرف بنزین به تدریج قیمتها را افزایش دهد.

ایران چندبشکه نفت،در کشتی های روی آب دارد؟

شرکت ملی نفت با دارا بودن بیش از ۴۶ نفتکش فعال در کلاس‌های مختلف، قابلیت ذخیره‌سازی بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب‌ها برای زمان طولانی را دارد و این ظرفیت فرصت مناسبی برای انتقال آن به حوزهای پرمصرف نفت ایران را فراهم کرده است.

پیامدهای ۲ نرخی کردن بنزین

کی از بزرگترین چالش های افزایش قیمت بنزین یا ۲ نرخی کردن بنزین را باید پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و به طور خاص آثار تورمی و پیامدهای مربوط به آن دانست. با توجه به روند مصرف بنزین در کشور دولت ناگزیر از اجرای این طرح است

در حال حاضر ظرفیت سرویس های ما در روز جاری تکمیل شده است . در صورت ثبت سفارش ،درخواست شما در اولین ساعت کاری روز بعد رسیدگی میشود.توصیه میکنیم در ساعات ابتدایی روز و زمان هایی که در محل کار یا منزل متوقف هستید سوخت مورد نیاز را به ما سفارش دهید تا در ساعات شلوغی با ترافیک عملیاتی مواجه نشوید.