ضرورت افزایش ظرفیت خطوط لوله نفت و فرآورده های کشور

صادق آبادی بر ضرورت نوسازی و افزایش ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده کشور تاکید کرد. با توجه به نقش حیاتی خطوط لوله در انتقال انرژی و عمر بالای خطوط، لازم است به نوسازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در این صنعت توجه جدی داشت.

با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.