کشف ذخایر نفتی جدید در ازبکستان

ازبکستان ذخایر نفت و گاز جدیدی در منطقه قشقادریا کشف کرده که نخستین ذخیره نفت و گاز شرکت توسعه اپسیلون در بلوک سرمایه‌گذاری مبارک به حساب می‌آید.

با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.