وقتی آب روی آتش کارساز نمی‌شود

آتش‌سوزی یکی از اتفاقات مهلک و نابودگر است که می‌تواند به علل متفاوتی با یک آتش کوچک آغاز شده و گستره بسیار بزرگی تا اندازه یک ابرشهر را از بین ببرد. برای مثال آتش سوزی بزرگ شیکاگو در سال ۱۸۷۱ میلادی از یک طویله کوچک شروع شد و بخش شایان توجهی از شهر را سوزاند.[…]

بساط بنزین فروشی گوشه پیاده‌رو

زیر سایه درختی در کندرو بزرگراه امام علی(ع) روی صندلی نشسته است. دو گالن ۲۰ لیتری بنزین دور و برش است و روی آن را با مقوا مهار کرده و چند بطری ۴ لیتری جا داده است. بدون این اندیشه که جمع کردن این همه بنزین یکجا و گوشه خیابان می‌تواند چقدر خطرناک باشد و با جان خود و دیگران بازی کند

با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.