تحریم پتروشیمی‌ها چگونه بر بازار ایران تاثیر گذاشت؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است ماندگاری قیمت دلار در کانال ۱۲ هزار تومان و حتی پایین‌تر به موضوع تراز ارزی کشور و تقویت ارزی برمی‌گردد که بانک مرکزی با مداخله در بازار ارز توانست در این بازار تاثیر بگذارد.